Görme Engelliler

Kıyafet Anketi Sonuçları

Okulumuzda yapmış olduğumuz kıyafet anketi sonuçları.

OGYE TEVFİK FİKRET İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KIYAFETİ ANKETİ DEĞERLENDİRME VE ANALİZ RAPORU

 

 

            Tevfik Fikret İlkokulu/Ortaokulu OGYE olarak, 11.10.2013 tarihinde Okul Müdürü Erol AKBULUT başkanlığında Müdür odasında toplanarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 28.08.2013 tarih 2013/24 sayılı genelge emirleri doğrultusunda 2013-2014 öğretim yılı öğrenci kıyafeti anketlerinin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki işlemleri yürütülerek sonuçlandırılmıştır:

 

1.      2013/2014 öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa kayıt edilen öğrenci velilerine ekte örneği sunulan anket formları düzenlenerek, kayıt sırasında doldurmaları sağlanmış ve formlar dosyalanmıştır.

2.      2, 3, 4, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin velilerine ise okulumuzun internet sayfasında yayınlanan anketlerin doldurulması sağlanmış, elden ve faks yoluyla anket formları alınarak dosyalanmıştır.

3.      2. maddede belirtilen sınıfların öğrenci velileri söz konusu anketleri 16/09/2013 – 11/10/2013 tarihleri arasında okulumuza ulaştırmıştır.

4.      Söz konusu anket çalışmasına (466) öğrenci velisinden (378) öğrenci velisinin katılım gösterdiği belirlenmiştir. Ankete katılan öğrenci velilerinin % 78,04’ünün okul üniforması, % 21,96’sının ise serbest kıyafet yönünde görüş bildirdikleri anketlerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

5.      Anket sonucunun okul personeli ve öğrenci velilerine duyurulması,

6.      2013/24 sayılı bakanlık genelgesinin 8. maddesi hükümlerince 2013/2014 öğretim yılında 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren tüm öğrencilerimizin 2012-2013 öğretim yılında uygulanan okul üniformasıyla okula gelmelerine karar verilmiştir.

7.      2013/24 sayılı bakanlık genelgesinin 9. maddesi hükümlerince 2013/2014 öğretim yılında 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren tüm öğrencilerimizin, eğitim programı ilkeleri ve göz önünde bulundurularak öğrencilere hareket ve serbesti kazandırmak amacıyla (Beden Eğitim, Drama vb.) derslerde öğretmen nezaretinde uygun giysiler giymelerinin sağlanması kararlaştırıldı.

11.10.213

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ

 

Hasan ACAR                         Rüya BİLGE                         Yıldız YEŞİLÜRDÜ

Müdür Yardımcısı                  Rehber Öğretmen                   Türkçe Öğretmeni

 

 Gökhan KARAOSMANOĞLU                   Nezir AYYILDIZ                 Sema AKDERE

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni                    Matematik Öğretmeni            Teknoloji ve Tasarım Öğr.

 

  Meral VARDAR                   Prof. Dr. Ayşe Çalık ROSS               Teoman Kayra PALAZ

Fen ve Teknoloji Öğr.            Okul Aile Birliği Başkanı                  Okul Öğrenci Meclisi Başkanı

 

 

 

Erol AKBULUT

 

Okul Müdürü